Kiểm tra Điểm kinh doanh quần, áo may sẵn có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Đội Quản lý thị trường số 14 tạm giữ 1.790 cái quần, áo may sẵn các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Louis Vuitton và adidas đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Kiểm tra điểm kinh doanh máy tính xách tay (Laptop) nhập lậu.

Đội Quản lý thị trường số 14 tạm giữ 140 cái máy tính xách tay (Laptop) nhập lậu.

Khối thi đua 6 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

Ngày 29 tháng 7 năm 2022, Khối thi đua 6 (gồm 06 đơn vị: Kho bạc Nhà nước Thành phố, Bảo hiểm xã hội Thành phố, Cục Thuế Thành phố, Cục Quản lý thị trường Thành phố, Cục Hải quan Thành phố, Ngân...

Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức hành trình về nguồn năm 2022 với chủ đề: “Tuổi trẻ Quản lý thị trường - Viết tiếp câu chuyện hòa bình”

Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2022, Hội Cựu chiến binh và Đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hành trình về nguồn năm 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ Quản lý thị trường...

Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

Thực hiện quy định Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 21/7/2022, Đảng bộ Cục...

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm năm 2020

  • Tổng kiểm tra: > 3.862 vụ
  • Phát hiện và xử lý: > 2.735 vụ
  • Thu nộp ngân sách: 58,8 tỷ đồng
  • Ước trị giá hàng tịch thu: > 58 tỷ đồng

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Phản ánh kiến nghị 24h / 7 ngày

 • 028.39321014