Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức in, phát hành văn bản pháp luật phục vụ công tác

Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức in, phát hành văn bản pháp luật phục vụ công tác

Để hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức trong việc tra cứu và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ Quản lý thị trường; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, nhằm góp phần ổn định trật tự trong kinh doanh xăng dầu, bảo đảm quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, người tiêu dùng và tính mạng, tài sản của nhân dân; kết hợp việc kiểm tra với việc tuyên truyền, hướng dẫn, giúp các tổ chức kinh doanh xăng dầu thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Cục Quản lý thị trường thành phố đã tổng hợp, in ấn và phát hành đến Phòng chuyên môn, Đội Quản lý thị trường quyển văn bản với các nội dung như: Quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quản lý thị trường; Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Văn bản pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. 

Các ấn phẩm đã phát hành phù hợp với điều kiện công tác, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giúp công chức và các tổ chức kinh doanh xăng dầu thực hiện tốt các quy định của pháp luật, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc hoạt động quản lý nhà nước và chấp hành pháp luật./.                                                                             

Mỹ Liên