Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ năm 2022

Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ năm 2022

Với yêu cầu cấp bách việc triển khai, phổ biến kịp thời các quy định mới của pháp luật trong lĩnh vực quản lý thị trường trong năm 2022, đồng thời hỗ trợ kỹ năng thiết lập và cập nhập hồ sơ trên hệ thống INS hướng tới chuyển đổi số vào hoạt động công vụ trong tình hình mới, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ năm 2022 cho hơn 150 công chức Cục.

Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Cục trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

 

Hội nghị đã được nghe các Báo cáo viên Vụ Chính sách – Pháp chế, Văn phòng Tổng Cục Quản lý thị trường tập huấn, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý VPHC; Quy trình kiểm tra, xử phạt VPHC của lực lượng QLTT theo Thông tư số 20 và 22/2021/TT-BCT; Quy trình thiết lập hồ sơ và thực hiện các nghiệp vụ mới trên Hệ thống INS.

Công chức Cục tham dự Hội nghị tập huấn

Qua 02 ngày tập huấn tại Hội nghị, công chức Cục kịp thời cập nhật và thực hiện ngay những quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đồng thời đưa ra nhiều câu hỏi thắc mắc, những điều chưa rõ để trao đổi và thảo luận cùng Báo cáo viên nhằm nắm vững hoạt động công vụ và quy trình kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đúng theo các quy định mới ban hành, hạn chế sai xót trong quá trình thực thi công vụ./.

Quang Tuyền