Đoàn Thanh niên Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu bộ sản phẩm infographic "Những điều cần biết về Quy định những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thương mại điện tử"

Bộ sản phẩm infographic "Những điều cần biết về Quy định những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thương mại điện tử" được thực hiện để người dân, lực lượng công chức Quản lý thị trường, các ban, ngành có liên quan và đặc biệt là đoàn viên, thanh niên các đơn vị có cái nhìn tóm lược nhưng rõ nét về hoạt động thương mại điện tử.

Vừa qua, Đoàn Thanh niên Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu bộ sản phẩm infographic "Những điều cần biết về Quy định những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thương mại điện tử" để người dân, lực lượng công chức Quản lý thị trường, các ban, ngành có liên quan và đặc biệt là đoàn viên, thanh niên các đơn vị có cái nhìn tóm lược nhưng rõ nét về hoạt động thương mại điện tử. Đây là một trong những tài liệu bổ ích để công chức Quản lý thị trường vận dụng tốt trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, góp phần xây dựng và phát triển thương mại điện tử theo hướng lành mạnh để trở thành một trong những lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số.

Xin vui lòng xem file đính kèm

Hoàng Yến