Buộc tiêu hủy gần 60 ngàn đơn vị sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, nhập lậu… các loại

Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành tiêu hủy 59.941 đơn vị sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, nhập lậu… các loại.

Thực hiện các quyết các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về việc buộc tiêu hủy hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, quần áo, túi xách, mỹ phẩm, thực phẩm, rượu, … ngoại nhập không đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.

- Tổng số 59.941 đơn vị sản phẩm hàng hóa tiêu hủy các loại.

- Tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy 1.95 tỷ đồng.

Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc và thống nhất với 100 cá nhân, tổ chức và thực hiện ký hợp đồng tiêu hủy với Công ty TNHH Môi Trường Xanh tổ chức thực hiện việc tiêu hủy số hàng hóa trên theo quy định./.

 

Viết Lâm