chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 242 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39321014

Fax: 028.39320172

Email: cqltt@tphcm.gov.vn

Website: http://hochiminh.dms.gov.vn/